home           nieuws          filmrecensies          acteurs           artikelen         forum           links         contact
Of je nu op zoek bent naar old skool, jaren tachtig, moderne Hongkong films of enige ander vorm van Aziatische cinema of cult www.hkflix.com is de site waar je moet zijn. Met deze reden is www.kungfufilms.nl ook trots om hun als partner te hebben.

  ..
Kung fu from beyond the grave

De meeste Hong Kong film fans hebben  wel eens een film in handen gekregen waarin vampiers voorkomen. Deze nachtgangers springen er lustig op los en richten de nodige schade aan. Taoïstische priesters doen hun best om dit kwaad te bestrijden met allerlei rituelen en bewegingen. Maar wat is nu het verhaal achter deze vampiers en waarom hebben deze priesters deze rare gewoontes?

 

Een priester te midden van een ritueel

Begrafenis rituelen

Het vereren van voorouders is erg belangrijk in China. De meeste huizen hebben een familie altaar waar men respect kan tonen aan hun overleden voorvaderen. Verering van overledenen heeft te maken met de Confucianistische leer waarbij je oudere familieleden hoort te respecteren. Als iemand komt te overlijden hoort hij volgens de juiste Taoïstische rituelen begraven te worden. Wanneer deze rituelen niet op de juiste wijze worden uitgevoerd, kan de geest van de overledene geen rust vinden, met als gevolg dat hij de rest van de familie en de generaties daarna vervloekt.

Wanneer iemand sterft, zal zijn geest het lichaam verlaten. De geest blijft echter wel in de buurt van het lichaam totdat het is begraven. Er wordt dan een Taoïstische priester  bijgehaald die de rituelen uitvoert. De kinderen van de familie leggen dan de favoriete bezittingen van de overledene in de kist. Er wordt een maaltijd bereid en er worden speciale spreuken op stroken papier geschreven. De spreuken worden vervolgens verbrand, waarna ze worden vervangen door nieuwe spreuken. De dag van de begrafenis wordt bepaald door de Taoïstische priester die er een speciale kalender voor gebruikt. Hij bepaalt eveneens de plek waar de overledene wordt begraven door middel van “Feng Shui”. Op de dag van de begrafenis zal de priester de begrafenisstoet begeleiden om de kist naar de begraafplaats te brengen. Daarbij rinkelt hij een bel en zingt hij allerlei spreuken.

Chinezen die in een ander land zijn overleden worden tijdelijk in dat land begraven. In die periode kan de overledene zijn familie namelijk nog voorspoed bezorgen. Na zeven jaar zal het lichaam alsnog worden overgebracht naar China om daar zijn laatste rustplaats te krijgen. Door dit gebruik waren er in de 19e eeuw weinig Chinese graven in het buitenland. Later in dezelfde eeuw werd dit ritueel afgeschaft. In films zoals “Mr. Vampire” veranderen overledenen die niet volgens de juiste rituelen worden begraven in rondspringende vampiers.

Wanneer de overledene op vredige wijze is gestorven en veel familieleden heeft die hem ook nog regelmatig vereren door offers, dan zal de familie een goed en gelukkig leven hebben. De ziel zal zich tijdens de begrafenis splitsen in Yin en Yang energie. Met Yin energie worden negatieve emoties zoals verdriet bedoeld. De Yin energie wordt mee begraven met het lichaam. De Yang energie is de ziel die puur is, dus bevrijd van alle negatieve emoties. Deze gaat naar het hiernamaals. Wanneer de persoon tijdens zijn leven slechte dingen heeft gedaan, zal hij in het hiernamaals of onderwereld  worden gestraft. In het Taoïstische hiernamaals heerst er een complete bureaucratie die kan worden omgekocht door de nakomelingen van de overledene. Dit gebeurt door het verbranden van namaakgeld en het bereiden van maaltijden. Het doel is te zorgen dat de heersers van het hiernamaals de ziel van de overledene goed zal behandelen.

emand die sterft zonder familie, of met families die het verzuimen om regelmatig offers te brengen, zal na zijn dood een rusteloze ronddwalende geest worden. Jonge vrouwen worden beschouwd als mensen die niet bij een familie horen, zolang ze niet getrouwd zijn.

Als zo’n vrouw dan ongetrouwd sterft zal het dus een ronddolende geest worden. Om deze reden bestaan er gevallen waarbij er iemand alsnog met een gestorven jonge vrouw gaat trouwen, om op deze manier haar geest rust te laten vinden.Daarom gaan veel Hong Kong horror films ook over geesten van jong gestorven vrouwen. Degenen die bijvoorbeeld een verdrinkingsdood zijn gestorven zullen rondspoken in het gebied waar ze zijn verdronken. Als ze na hun dood iemand meesleuren hebben ze een plaatsvervanger gevonden en hebben deze geesten zichzelf dus bevrijd.

 De taak van de Taoistische priester is om er op toe te zien dat de doden op de juiste wijze worden begraven. Als er iets misgaat waardoor de geest mensen gaat lastig vallen kan de priester ook repressief optreden door de geest alsnog naar zijn rustplaats te leiden. Hiervoor heeft de priester een aantal hulpmiddelen tot zijn beschikking.

Taoistische hulpmiddelen.

Het altaar: Het altaar is essentieel voor het uitvoeren van de rituelen. Op het altaar zit een heilige lamp. Dit is meestal een olielamp met een voetstuk in de vorm van een lotusbloem. Deze lamp symboliseert het Taoïstische licht en onsterfelijkheid. Hij mag niet gedoofd worden tijdens rituelen. Mocht dat toch gebeuren, dan voorspelt dat niet veel goeds. Verder zijn er twee kaarsen die de zon en de maan moeten voorstellen. Ook zijn er kommen met thee, rijst en water. De rijst zit in het midden tussen het water en de thee. Thee symboliseert Yin, water symboliseert Yang, rijst verbindt de Yin en Yang energie met elkaar. Ergens op het altaar moeten ook vijf schalen met fruit geplaatst worden. Elke schaal fruit stelt weer een van de vijf Taoïstische elementen voor: vuur, water, metaal, hout en lucht. Dan is er uiteindelijk de wierookpot met drie wierookstokjes. De wierookstokjes symboliseren de drie soorten innerlijke energie: levensenergie, spirituele energie en vruchtbare energie. Zoals de brandende wierookstokjes in rook opgaan en tot as verteert;  zo scheidt de geest zich dus ook van het lichaam. In bijna elke Hong Kong film wordt het altaar op hierboven beschreven wijze opgebouwd.

Talismannen: De meest gebruikelijke talisman is een gele strook papier met woorden waaraan bepaalde krachten kan worden ontleend. Deze woorden zijn geschreven in rode inkt, bloed of zwarte inkt vermengd met bloed.  De talismannen kunnen worden gebruikt om de poort naar de onderwereld te openen. Het kan ook de toegang ervan blokkeren zodat kwade geesten niet naar buiten kunnen komen. In de films zie je meestal dat deze gele stroken papier worden geplakt op het voorhoofd van een vampier om hem zo tot stilstand te brengen. Niet alle talismannen zijn tastbaar: de priester kan ook met zijn houten zwaard symbolen in de lucht “tekenen” met behulp van rook.

Kleefrijst: Zoals eerder beschreven, is rijst het symbool van de Yin en Yang krachten die met elkaar verbonden zijn. Rijst groeit op aarde (Yin) en absorbeert zonlicht (Yang). De priester mag uitsluitend kleefrijst gebruiken. Hij moet er op letten dat de kleefrijst niet verwisseld wordt voor rijst van mindere kwaliteit.

Middelen voor exorcisme: De spiegel mag niet ontbreken bij het uitdrijven van geesten. Meestal is het een kleine ronde spiegel midden in een achthoekige trigram. De trigram symboliseert de lucht, aarde, water, vuur, donder, wind, bergen en meren.

De bel: Deze wordt gebruikt om geesten in bedwang te houden, te bezweren of om de geesten weer naar hun rustplaats te leiden.

Een zwaard: Eén welke met muntstukken is gemaakt, is een erg effectief wapen tegen boze geesten. Er wordt dan kippenbloed, eieren of soms hondenbloed of hondenurine bij gebruikt. Dit is om de geest onder controle te houden zodat men tijd kan winnen om namaakgeld voor de geest te verbranden samen met andere offers.

Mantra’s en Mudra’s: Mantra’s zijn gezongen spreuken voor het uitdrijven van geesten. Deze spreuken zijn geheim en worden gebruikt achter gesloten deuren. Er is dus niet veel over bekend van wat deze spreuken inhouden. Mudra’s zijn de handgebaren die de preister gebruikt tijdens het zingen van de Mantra’s. Mudra’s komen oorspronkelijk uit het Boeddhisme.

Aardewerk potten: Deze worden gebruikt om geesten tijdelijk gevangen te zetten.

Kompas: Het Taoistische kompas geeft nauwkeurig aan op welke plekken er goede of slechte “Feng Shui” is. Men kan er ook geesten mee opsporen. Het kompas is net zoals de spiegel  in de vorm van een achthoekige trigram.

Kippen: Kippen wordt gebruikt voor meerdere doeleinden. Het bloed ervan kan men mengen met inkt om woorden op de talismannen mee te schrijven. Je kan ook geesten met het kippenbloed besprenkelen. Verder worden kippen geofferd aan kwade geesten of demonen in de hoop dat deze dan de mensen met rust laten..

Taoïstische priesters in films

Films met Taoïstische priesters zijn een subgenre van de kung fu film. Dit subgenre heeft zijn populariteit te danken aan Sammo Hung’s ‘Encounter of the spooky kind’ in 1980. Het combineert horror, kung fu en komedie met elkaar. De film werd een succes, en andere films volgden: “Miracle fighters” van Yuen Woo Ping en “Kung fu from beyond the grave” met Billy Chong.

Terwijl er veel acteurs in zogenaamde vampierfilms gespeeld hebben, blijft de inmiddels overleden acteur Lam Ching Ying de meest populaire filmpriester. De jaren tachtig waren zijn gloriejaren. Zijn naam wordt nog steeds geassocieerd met zijn rol als de sympathieke Taoïstische priester in “Mr Vampire” uit 1986. De film waarin hij speelde werd zo populair dat er vele vervolgen op gemaakt zijn. Tot op heden is het niemand gelukt om de vampierkwaliteiten van Lam Ching Ying te evenaren.  

Geschreven door Si Chang voor kungfufilms.nl

Relevante titels

 

- Abbot white

- Chinese ghost story

- Chinese ghost story 2

- Chinese ghost story 3

- Heaven & hell

- Shadow boxing

- Vampire hunters

- Kung fu Zombie

- Kung fu from beyond the grave

- Mr vampire

- Magic cop

terug naar het overzicht